SØRLANDSMATTA
Oppbyggingen av sørlandsmatta
bidrar til at den største belastningen
under håndtering tilfaller kraftige stålwire,
og forhindrer dermed at gummien revner.

God Økonomi!

Sørlandsmatta varer i følge våre kunder 2-3 ganger så lenge som andre skytematter. Dette gir god økonomi på sikt. Både ved innkjøp og kassering av matter. Pålogging